LMWH

Dit is heparine waarbij het mengsel bestaat uit minder verschillende en overwegend kortere ketens. Dit heeft belangrijke gevolgen: door de constantere samenstelling en de kortere ketens wordt het effect veel meer voorspelbaar; de korte ketens blijven minder aan de vatwand en andere eiwitten hangen.

De LMWH’s kunnen hierdoor in een vaste dosis per kilogram lichaamsgewicht worden gegeven en hoeven niet te worden gevolgd door het prikken van stollingstesten. LMWH’s kunnen niet via de APTT worden gevolgd maar moeten met een andere, meer gespecialiseerde bepaling (anti-Xa activiteit) worden gevolgd. Dit is alleen maar nodig in bepaalde omstandigheden zoals bij een gebrek aan Antithrombine III (Antithrombine-III deficientie).

Het tweede voordeel van de LMWH’s is dat ze subcutaan (onderhuids) kunnen worden gegeven omdat ze een langere werkingsduur hebben. Afhankelijk van het product is 1 of 2 injecties per dag voldoende. Dit betekent dat de behandeling niet meer in het ziekenhuis hoeft te gebeuren maar ook thuis kan. Een nadeel is dan weer dat bij bloedingsproblemen het effect minder snel ongedaan kan worden gemaakt

De LMWH’s hebben de rol van de klassieke IV heparine in veel gevallen overgenomen. Voor de behandeling van trombose is het al standaard geworden en ook bij beperkte longembolieen wordt gebruik gemaakt van de LMWH’s. Ook ter preventie van trombose na een heelkundige ingreep wordt het veelvuldig gebruikt.

De werking van de LMWH’s is selectiever dan die van de klassieke IV Heparine zodat ze minder bloedingsproblemen geven dan de IV Heparine

De meest gebruikte merknamen zijn: Fraxiparine, Fraxodi, Fragmin, Innohep, Clexane, Lovenox..